ผลไม้สดแช่แข็ง

กล้วยหอมแช่แข็ง

น้ำส้ม 100% แช่แข็ง

น้ำมะนาว 100% แช่แข็ง

มะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็ง

มะม่วงน้ำดอกไม้หั่นเต๋าแช่แข็ง

เนื้อลำใยแช่แข็ง

ลิ้นจี่แช่แข็ง

สตรอเบอรรี่แช่แข็ง

เสาวรสมีเมล็ดแช่แข็ง

เสาวรสไม่มีเมล็ดแช่แข็ง

อะโวคาโดแช่แข็ง