เกี่ยวกับนันธาวรรณฟูดส์

บริษัท นันธาวรรณฟูดส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิต และส่งออกผักผลไม้สด/แปรรูปแช่แข็ง ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับสูง ในการผลิต และมีสวนส้มที่มีพื้นที่ปลูกส้ม บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากประสบการณ์และความเชียวชาญดังกล่าว จึงได้ต่อยอดธุรกิจสู่การแปรรูปสินค้าเป็นน้ำส้ม แบรนด์ Juicena (จุ๊ยส์น่า) ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ บริโภคเครื่องดื่มจากน้ำส้มแท้ 100%

เกี่ยวกับนันธาวรรณฟูดส์

บริษัท นันธาวรรณฟูดส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิต และส่งออกผักผลไม้สด/แปรรูปแช่แข็ง ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับสูง ในการผลิต และมีสวนส้มที่มีพื้นที่ปลูกส้ม บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากประสบการณ์และความเชียวชาญดังกล่าว จึงได้ต่อยอดธุรกิจสู่การแปรรูปสินค้าเป็นน้ำส้ม แบรนด์ Juicena (จุ๊ยส์น่า) ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ บริโภคเครื่องดื่มจากน้ำส้มแท้ 100%

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลไม้สดแช่แข็ง

สมุนไพร
ต่างประเทศแช่แข็ง

น้ำผลไม้จุ๊ยส์น่า

ผักสดแช่แข็ง

รวมภาพความสุขของลูกค้า

ภาพรีวิวจากลูกค้าที่น่ารักของเรา